20Ιουν
2013
0
προγραμμα εσπα για παιδικούς σταθμούς στην ανειρούπολη

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς

Προκήρυξη της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού προγράμματος«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013) Η Ονειρούπολη συμμετέχει στην παραπάνω Δράση όπου δίνεται η δυνατότητα σε μητέρες βρεφών και νηπίων να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ (κριτήρια-προϋποθέσεις) στο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού σταθμού....