προσωπικό ονειρούπολης

Άρτια καταρτισμένο προσωπικό στελεχώνει το σχολείο μας, πλαισιωμένο από επίλεκτη ομάδα εξωτερικών συνεργατών.

Η Ονειρούπολη δεν σταματά ποτέ να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της,

Παρέχοντας με δική της ευθύνη την δυνατότητα συμμετοχής του σε επιμορφωτικά σεμινάρια, εγκεκριμένα από επίσημους φορείς του κράτους.

Φροντίζοντας για την παροχή των απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ευαισθητοποιημένη στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ. δίνοντας βήμα σε νέους ανθρώπους να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και την ευκαιρία να αποτελέσουν τους μετέπειτα μόνιμους συνεργάτες της.

Συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και στην πολυπόθητη ανάπτυξη.