Νηπιαγωγείο
παιδικός σταθμος ιατρική υποστήριξη
Ιατρική – Επιστημονική Υποστήριξη

Η Ονειρούπολη διαθέτει ομάδα
Ιατρικής – Επιστημονικής Υποστήριξης με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Παιδίατρο
  • Παιδοψυχολόγο
  • Κοινωνική Λειτουργό
  • Λογοπαθολόγο
  • Νοσηλεύτρια
  • Τεχνικό Ασφαλείας

Ιατρικός διαγνωστικός έλεγχος

νηπιαγωγείο λειτουργεί και απόγευμα

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν την υποστήριξη τους στα παιδιά, τις οικογένειες τους και το σταθμό σε διαγνωστικό επίπεδο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους γονείς και την Διεύθυνση του σταθμού.

Ο Παιδίατρος επισκέπτεται το Σταθμό μια φορά τουλάχιστον το μήνα και ύστερα από ανάλογο διαγνωστικό έλεγχο ενημερώνει τις οικογένειες για όποιο πιθανό ιατρικό ζήτημα.
Για κάθε παιδί τηρείται ξεχωριστή καρτέλα Υγείας η οποία ενημερώνεται από τον γιατρό σε κάθε επίσκεψη του.

Όσον αφορά το προσωπικό του σταθμού τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Υγείας απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και εφοδιάζεται με ειδικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.