Ο κανονισμός που αφορά την συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ έχει αλλάξει από τον αρμόδιο φορέα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες