20Ιουν
2013
0
προγραμμα εσπα για παιδικούς σταθμούς στην ανειρούπολη

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς

Προκήρυξη της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
του Επιχειρησιακού προγράμματος«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Η Ονειρούπολη συμμετέχει στην παραπάνω Δράση όπου δίνεται η δυνατότητα σε μητέρες βρεφών και νηπίων να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ (κριτήρια-προϋποθέσεις) στο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού σταθμού.

Για το λόγο αυτό εξειδικευμένη ομάδα στελεχών και φέτος όπως και πέρυσι, παρέχει στις μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν το/τα παιδιά τους στην Ονειρούπολη, την υποστήριξη για την ορθή συμπλήρωση του φακέλου υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Καθημερινά 08:00-22:00
Σάββατο και Κυριακή 11:00-14:00